40 dagen bezinnend schrijven start wanneer jij wilt

Het is bekend dat het veertig dagen duurt voordat we een nieuwe gewoonte eigen hebben gemaakt. Veertig dagen hebben we ook echt nodig, omdat het nog niet zo eenvoudig is om echt iedere dag tijd vrij te maken om te schrijven en onze blik naar binnen te richten. De wereld om ons heen geeft zoveel prikkels, dat het om een keuze vraagt dit te doen én vol te houden, ook wanneer er zoveel leuke andere dingen zijn.

Omdat ik weet dat ik niet alleen ben, maar samen met jullie en dat we iedere dag onze eigen teksten over het zelfde onderwerp, helpt me om er steeds opnieuw tijd voor te maken. En wanneer ik het eenmaal gedaan heb, voelt het heerlijk!!

Veertig dagen oefenen maakt ons sterker. We leren onderscheiden wat er voor ons echt toe doet en kunnen iets gemakkelijker ‘nee’ zeggen tegen allerlei verleiding. Ik hoop dat ik na deze komende veertig dagen  iets gemakkelijker ‘nee’ zal zeggen tegen het vele om vervolgens ‘ja’ te zeggen tegen het ene.

Lees hier over dit 40-dagen-schrijfproject dat op iedere woensdag van de week kan beginnen en dat gebaseerd is op het Shodo schrijfboekje ‘Rondelen’ deel 3.

 

40 is een getal dat voor velen van betekenis is

TAAL: Veertig is een Nederlands hoofdtelwoord. Het Engelse woord voor veertig, forty, is in die taal het enige getal waarvan alle letters in alfabetische volgorde staan.Veertig is een Nederlands hoofdtelwoord. Het Engelse woord voor veertig, forty, is in die taal het enige getal waarvan alle letters in alfabetische volgorde staan.

RELIGIE: In de joodse, christelijke en islamitische traditie heeft veertig een speciale betekenis. In de Bijbel komt het getal veertig veelvuldig voor; veertig heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten en boetedoening, of zuivering (“quarantaine”). De zondvloed duurde veertig dagen en nachten (Genesis 7:12) en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende (Genesis 8:6). Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden te ontvangen. De Israëlieten trokken veertig jaar onder leiding van Mozes door de Sinaïwoestijn. Goliath daagde de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem ging bevechten (1 Samuël 17:16). Elia ging door de kracht van de spijs die de engel hem gaf 40 dagen en nachten tot aan de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19). Jona preekte in Ninive dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden (Jona 3:4). Na zijn doop vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en werd toen verzocht door de duivel daarna begon Zijn prediking met de Bergrede (Matteüs 4:2) (de hiervan afgeleide vastentijd betreft de periode voorafgaande aan het Paasfeest) Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen aan zijn discipelen alvorens naar de hemel op te varen (Handelingen 1:3). De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt daarom veertig dagen.

Het is een traditie, ondanks dat men over het algemeen niets weet over achtergrond, reden of bron. De 40e dag na een sterven is ook in ons land een dag waarop wordt stilgestaan bij een overledene. Over het algemeen kan worden gezegd dat dan de ziel het lichaam heeft verlaten. Ook in de Rooms-katholieke kerk, maar ook bij privé georganiseerde bijeenkomsten en in sommige hospices en waakgroepen is dit gebruik terug te vinden.

Ook volgens oud-Indisch gebruik gelden rituelen bij overlijden. Bij het overlijden van een familielid wordt traditiegetrouw een aantal dagen in ere gehouden. Het zijn de 7de, de 40ste en de 100ste dag na het overlijden (en tegenwoordig in Indonesië ook de 1000ste dag). Op de 40ste dag wordt een selamatan gehouden.

In het algemeen kan worden gesteld dat de periode van 40 (dagen, weken, maanden, jaren) altijd te maken heeft met een periode van eerst een ingrijpende gebeurtenis, vervolgens een tijd van rijping en tenslotte een metamorfose, een overgang naar een nieuwe fase en de vreugde die daarbij hoort. Bijvoorbeeld het Suikerfeest na de periode van de Ramadan.

Wikipedia

2 reacties op “40 dagen bezinnend schrijven start wanneer jij wilt

  1. Erna Eskes

    Een ‘normale ‘ zwangerschap duurt 40 weken… Deze bestaat uit rijping, metamorfose en tot slot een ingrijpende gebeurtenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *