De Voorafplek – een nieuw boek van Erik Galle

Een boek met een bijzondere titel

Nooit eerder had ik van een “Voorafplek” gehoord, maar toen ik het boek van Erik begin deze zomer las, werd ik er door geraakt en voelde het woord niet meer vreemd, maar passend en verwijzend naar een plek die we allemaal kennen zonder dit vaak te realiseren.

Het is een heel ander boek dan “Als de stilte roept” en toch herken ik de schrijfstijl en woordkeus van de schrijver. Ik houd van zijn taalgebruik. De monnik en de therapeut zijn twee aspecten, die voor mij vertrouwd zijn. Ik herken ze als goede vrienden in wiens gezelschap ik me graag begeef. Ik heb ze echter nooit eerder tegelijkertijd uitgenodigd. Ik ben benieuwd hoe die ontmoeting zal verlopen.

Wordt vervolgd…

Wat gebeurt er als een monnik en een therapeut elkaar in iemand ontmoeten? Over deze ontmoeting gaat het in De voorafplek. Een therapeutisch en monastiek traject. Talrijke uitdagingen en uitnodigingen op onze levensreis als mens passeren in dit boek de revue. We leren te luisteren vanuit beluisterd worden, te zien vanuit gezien worden en te spreken vanuit een aangesproken worden. Maar de grootste ontdekking, waarover de auteur niet kan zwijgen, is die van de voorafplek die zich in elke mens bevindt. Zich hiervan bewust worden, is volgens hem het keerpunt in een mensenleven. Het bevrijdt van een overtrokken zelfbewustzijn en opent op wat de mens overstijgt. In dit boek wordt aan bodemonderzoek gedaan. De wortels van ons mens-zijn worden verkend en in de tijd wordt de eeuwigheid binnengebracht. Er is ook de mogelijkheid een digitaal therapeutisch en monastiek traject te volgen. Dertig dagen ontvang je dan elke dag een link naar een filmpje in je mailbox. In het boek bevindt zich een unieke inlogcode. Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij verkent de mogelijkheden van onze menswording vanuit monastieke en therapeutische invalshoek. (Bron: Flaptekst)

Auteur: Erik Galle
Uitgeverij: Adveniat
Paperback, 180 pagina’s
ISBN 9789085286080
Verschijnt 30 augustus 2021
Prijs: € 21,95

Te koop bij lokale boekhandel en online

 

Erik beschrijft in een email over een impressie voor zichzelf van zijn boek:

Het gevoel dat ik zelf heb bij mijn boek kan ik het best beschrijven aan de hand van een beeld, het beeld van het wandelen. Je moet weten dat ik erg graag wandel en wandelen een prima metafoor vind voor het leven. In dat beeld, beland ik tijdens het wandelen op een plaats die ik zo mooi vond, dat ik niet alleen als vanzelf stilstond, maar dat alles in mij tot stilstand kwam. En het meest wonderlijke van het hele gebeuren was, dat de schoonheid van die plaats niet bestond in de uiterlijke verschijning ervan. De schoonheid bestond er vooral in dat ik plots de zin verstond van de hele weg die ik tot dan toe had afgelegd in mijn leven. Het is of er een licht ontstoken werd en er zich een gevoel van zinvolheid en betekenis uitstrekte over mijn hele leven. In mij klonk er een zachte stem die zei: geen stap is voor niets gezet. Hoe verscheiden mijn levensweg al gelopen is, er lichtte een eenheid op in de veelheid van de stappen die ik al gezet had. Je kan het vergelijken met het in handen houden van net dat puzzelstuk waardoor je plots een zicht krijgt op de gehele puzzel. De voorafplek is voor mij dat puzzelstuk.

Een mooi interview om te beluisteren

met Joop van der Elst, die Erik Galle over zijn nieuwste boek. (duur 52 min)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *