Dromen over dagboekschrijven op school

Hoe zou het zijn…

wanneer leerlingen op de basis- en middelbare school zelfstandig hun eigen weg van creatief dagboekschrijven leren te gaan? Dat er naast alle kennisvakken ook het dagboekschrijven wordt ontdekt als een creatief middel om tot reflectie en zelfexpressie te komen. Dat naast alle toetsen, testen en rapporten er tijd en ruimte is waar de leerlingen kunnen ontdekken hoe ze zichzelf en de wereld waarin zij zich bevinden ervaren. Hoe zou het zijn wanneer leerlingen het dagboek ontdekken als een veilige plek waar geen oordeel wordt geveld over prestaties, maar waar op creatieve wijze ze worden uitgenodigd om hun eigen waarheid te verkennen.

Reflecteren is iets dat we allemaal moeten leren en dan blijkt het ook nog op zoveel verschillende manieren te kunnen. Creatief schrijven is daar een van en biedt ongelooflijk veel mogelijkheden, die de schrijver in alle levensfase kan inspireren en ondersteunen. Het gaat immers niet om het schrijven van mooie teksten, maar om te verwoorden wat je waarneemt.

Ik ben blij met het artikel van Inge de Bree in Dagblad Trouw, want het brengt waardevolle aspecten van  creatief schrijven onder de aandacht. Naast het voortgezet onderwijs zou het geweldig zijn wanneer er ook op de basisschool het creatieve dagboekschrijven wordt geïntroduceerd.

Werk jij als een docent op de basisschool?
Heb jij ervaring met het dagboekschrijven in de klas? Of ben je benieuwd hoe jij dagboekschrijven als creatief middel kan aanbieden aan jouw leerlingen? Neem dan contact met me op via de mail, dan kunnen we samen mogelijkheden verkennen, ervaringen uitwisselen en onze inspiratie delen.

In december 2023 wordt één zoomgesprek gepland met allen die zich hebben aangemeld. Dit gesprek zal plaats vinden in januari 2024. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Creatief schrijven kan jongeren op zoveel fronten helpen

door: Inge de Bree (docent Nederlands)
gepubliceerd in Dagblad Trouw op 03-11-2023, Opinie: Schrijfvaardigheid

Ter voorbereiding op het examen Nederlands krijgen jongeren training in zowel lees- als schrijfvaardigheid. Helaas gaat het laatste vooral om het schrijven van een zakelijke brief of een artikel. Te weinig aandacht is er voor creatief schrijven, terwijl ze daar zoveel baat bij kunnen hebben in hun latere leven.

Zo heeft creatief schrijven een positief effect op de mentale gezondheid. Waar op praten over mentale problemen nog steeds een taboe rust, kan het ‘van je af schrijven’ van negatieve ervaringen helpen deze te verwerken. Laat de leerlingen een fictief verhaal verzinnen, een dagboek schrijven of een songtekst maken. Het geeft hen de kans om zichzelf te uiten en geeft jou als docent ook een handvat om in gesprek te gaan met de leerling over de inhoud van het geschreven stuk.

Inbeeldingsvermogen en verbeeldingskracht

Maar creatief schrijven doet meer. Het bevordert ook het lezen van literatuur. Ook daarvoor wil je het enthousiasme aanwakkeren als docent Nederlands. Beide hebben gemeen dat inbeeldingsvermogen en verbeeldingskracht nodig zijn. Bovendien is literatuur onderdeel van het eindexamen. Door jongeren zélf een tekst te laten schrijven, zijn ze bezig met verschillende aspecten die ze zullen herkennen in literatuur. Ze moeten namelijk aan de gang met het vertelperspectief, de vormgeving van het verhaal en het verwoorden van gedachten. Een gouden combinatie dus!

Daarbij komt dat jongeren continu bezig zijn met het maken van keuzes, waarbij ­kritisch denkvermogen een grote rol speelt. Het is een van de vaardigheden die ze in de 21ste eeuw hard nodig hebben: leren om weloverwogen keuzes te maken, informatie onderzoeken en beoordelen.

Is die informatie fake of niet, zijn verkiezingsbeloftes waar te maken? Door jongeren veel te laten oefenen met creatieve schrijfopdrachten, ontwikkelen ze het kritisch denken waar ze later veel profijt van hebben.

Schrap het oefenen met schrijven van zakelijke brieven

Scholen en docenten Nederlands zullen keuzes moeten maken, willen ze creatief schrijven vaker inzetten in de les. Mijn voorstel is: schrap het oefenen met schrijven van zakelijke brieven. Tegenwoordig wordt online met elkaar gecommuniceerd, waardoor de noodzaak om dit soort brieven te kunnen schrijven afneemt.

Wat jongeren nu en in de toekomst veel meer nodig hebben, is een stabiele basis om gedachten en emoties onder woorden te kunnen brengen en het kritisch kunnen ­beoordelen van alle informatie die op hen afkomt. Creatief schrijven bevordert deze vaardigheden. Maak daarom dit ondergeschoven kind in het onderwijs weer zichtbaar en neem het op in de toetsing- en examenprogramma’s.

 


Inspiratieblog Archief 2023

Iedere donderdag verschijnt op het blog van Shodo een bericht vol inspiratie en informatie over de weg van het schrijven. Hieronder vind je de lijst met de berichten die eerder zijn verschenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *