Bij jou in de buurt

De Shodo-schrijfmethode dichtbij huis

Wie begeleidt het Shodo Schrijfcafé?

Rita Snoek stelt zich hier aan je voor.

Shodo Schrijfcafé

Iedere 3de dinsdagochtend van de maand is in Alkmaar het Shodo schrijfcafé! En iedere 4de dinsdagavond via zoom!

Schrijfcafés in binnen- en buitenland

Inmiddels zijn er ruim 60 schrijfcafés...misschien is er een bij jou om de hoek!

Shodo Schrijfcafé

Shodo Schrijfcafé is maandelijks op de derde dinsdagochtend in Alkmaar en op de vierde dinsdagavond online.

Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Je kunt de basis- en vervolgcursus "Luisteren naar je pen"© het hele jaar en op verschillende locaties volgen. Je vindt hier een overzichtslijst van gecertificeerde cursusleiders, die de cursussen aanbieden.

Instructie voor gebruik van Zoom

Alle informatie mét instructiefilmpje hoe je kunt zoomen via computer, tablet of telefoon.