Bij jou in de buurt

De Shodo-schrijfmethode dichtbij huis

Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Je kunt de basis- en vervolgcursus "Luisteren naar je pen"© het hele jaar en op verschillende locaties volgen. Je vindt hier een overzichtslijst van gecertificeerde cursusleiders, die de cursussen aanbieden.

Wie begeleidt het Shodo Schrijfcafé?

Nel Oomes stelt zich hier aan je voor.

Instructie voor gebruik van Zoom

Alle informatie mét instructiefilmpje hoe je kunt zoomen via computer, tablet of telefoon.

Schrijfcafés in binnen- en buitenland

Inmiddels zijn er ruim 60 schrijfcafés...misschien is er een bij jou om de hoek!

Shodo Schrijfcafé

Iedere 3de dinsdagochtend van de maand is in Alkmaar het Shodo schrijfcafé! En iedere 4de dinsdagavond via zoom!