Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

Landelijke introductieworkshop wordt jaarlijks gehouden op de 2de zaterdag van september 

 

De basiscursus “Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Februari 2019

 

Maart 2019

 

September 2019

 

De vervolgcursus “Luisteren naar je pen©

Om deel te kunnen nemen aan deze vervolgcursus,  is het noodzakelijk om eerst de basiscursus te hebben gevolgd. Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Mei 2019