Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

Zaterdag, 11 september 2021 – Landelijke introductieworkshop
  • op verschillende tijden en locaties door gecertificeerde cursusleiders in heel Nederland – binnenkort volgt meer informatie.

 

De basiscursus Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Maart 2021

 

April 2021

 

Juni 2021

  • 1 juni met Christine de Vries (Shodo) via zoom, www.shodo.nl

 

September

 

 

De vervolgcursus “Luisteren naar je pen©

Om deel te kunnen nemen aan deze vervolgcursus,  is het noodzakelijk om eerst de basiscursus te hebben gevolgd. Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

April 2021