Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

Landelijke introductieworkshop wordt jaarlijks gehouden op de 2de zaterdag van september 

 

De basiscursus “Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

September 2019

Oktober 2019

November 2019

 

De vervolgcursus “Luisteren naar je pen©

Om deel te kunnen nemen aan deze vervolgcursus,  is het noodzakelijk om eerst de basiscursus te hebben gevolgd. Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

September 2019

Oktober 2019