Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

 

De basiscursus “Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

September 2017

 

Oktober 2017

 

November 2017

 

Februari 2018