Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

 

De basiscursus “Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Oktober 2020

 

De vervolgcursus “Luisteren naar je pen©

Om deel te kunnen nemen aan deze vervolgcursus,  is het noodzakelijk om eerst de basiscursus te hebben gevolgd. Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Oktober 2020

 

Januari 2021