Waar en door wie wordt de cursus “Luisteren naar je pen”© aangeboden?

Introductieworkshop “Luisteren naar je pen©

 

 

De basiscursus Luisteren naar je pen©

Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 

Februari 2024

 

Oktober 2024

 

De vervolgcursus “Luisteren naar je pen©

Om deel te kunnen nemen aan deze vervolgcursus,  is het noodzakelijk om eerst de basiscursus te hebben gevolgd. Alle data die in het overzicht staan vermeld zijn begindata.

 


Alleen NA de basiscursus kun je de gecertificeerde training volgen

In 2023 start er GEEN gecertificeerde training, die wordt weer in 2024 aangeboden. Data volgen nog.