Verkoopvoorwaarden

Nederland

Nadat de bestelling is gepost wordt de factuur via de mail verzonden. Het totaalbedrag dien je binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken naar de op de factuur aangegeven bankrekening én met vermelding van het factuurnummer.
Mocht je na betalingsherinnering nog niet betalen, dan zijn eventuele incassokosten voor jouw rekening en is Shodo gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat de betalingsverplichting niet wordt nagekomen.

 

Reclame

Binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Retour

Wijkt het bestelde artikel essentieel af van de op deze website gegeven informatie, dan kun je het artikel uitsluitend na overleg per mail of telefoon en volgens de dan gegeven instructies retourneren. De verzendkosten blijf je wel verschuldigd. Alleen onbeschadigde artikelen worden retourgenomen. De retourzending is voor verantwoordelijkheid van de besteller.

 

Buitenland

Uitsluitend levering na betaling vooraf.
Reclame en retourneren is niet mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *